Ta strona używa ciasteczek

Dostarczamy informacji o:

  • innowacyjnych rozwiązaniach analitycznych
  • ciekawostkach liczbowych
  • narzędziach audytowych
  • innowacyjnych narzędziach analizy danych
  • narzędziach badania wiarygodności danych liczbowych

W roku 1938 Frank Benford opublikował w czasopiśmie Proceedings of the American Philosophical Society swój artykuł pt. „The Law of Anomalous Numbers”. Opisał w nim zaobserwowane  zjawisko dotyczące częstotliwości występowania cyfr na pozycjach znaczących w liczbach pochodzenia naturalnego. Zjawisko to nazwał prawem pierwszej cyfry (ang. First Digit Law).